Transmisor FM

Icono de transmisor FM
Identificación
Input/output / Function
Output